• 050-314 74 08
  • Fax: 050-314 65 66
  • info@rietbergadvocaten.nl
  • Nieuwe Boteringestraat 5, Groningen

Specialisme

  1. Echtscheiding
Home

Welkom bij Rietberg Advocatuur

Rietberg advocatuur heeft in de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd op het gebied van het personen- en familierecht en strafrecht.

Ik wijs u in dit verband naar de bovenstaande rechtsgebieden, te weten: echtscheiding, alimentatie, omgang gezag, onder toezichtstelling en uit huis plaatsing, kinder – en volwassenstrafrecht.

Indien het contact nog goed is dan kunt u ook op een heel snelle manier scheiden via mediation/ echtscheidingsbemiddeling. Mr. Peggy Rietberg is een ervaren en gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat in Groningen en zij is tevens aangesloten bij de VFAS. In een 2 1/2 uur durend gesprek wordt de huwelijksgeschiedenis besproken, het hoofdverblijf en de omgang met de kinderen.

Daarnaast  wordt er ter plekke en alimentatieberekening gemaakt en wordt er bekeken wat er met het huis moet gebeuren en op welke wijze de bezittingen en schulden moeten worden verdeeld en verrekend.

Na de  bespreking wordt er een convenant opgemaakt en vastgelegd hetgeen partijen zijn overeengekomen, vervolgens wordt in een tweede bespreking na ondertekening van het convenant de stukken ingediend bij de rechtbank en dan volgt na 4 weken de uitspraak.

Veel echtparen vinden deze wijze van scheiden plezierig omdat men in goed overleg en met een op maat gesneden regeling uit elkaar gaat.

Benadeling:
Indien u al gescheiden bent en extreem bent benadeeld dan kunt u bij ons ook terecht om te kijken of de regeling die u hebt getroffen kan worden gewijzigd.

Wij vragen altijd aan onze cliënten: “hoe bent u bij ons terecht gekomen”?
en dan blijkt via:

 

  • Voormalig cliënten
  • Rechters
  • Notarissen
  • Maatschappelijk werk
  • Het Juridisch Loket