Hoe vraagt u een echtscheiding aan?

Wij stellen een verzoekschrift voor u op en sturen dit naar de rechtbank. Dit is het begin van de echtscheidingsprocedure. In het verzoekschrift moeten zowel uw naam, voornamen en woonplaats worden vermeld als die van uw partner. Ook van de eventuele minderjarige kinderen moeten de naam, voornamen en woon- of verblijfplaats worden vermeld.

Nevenvoorzieningen

Naast het verzoek om echtscheiding kunnen wij namens u een verzoekschrift indienen om een nevenvoorziening. Dit is een beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met uw echtscheiding.  Dit kunnen wij ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift doen. De rechter kan een nevenvoorziening treffen voor:

  • het gezag, informatie en raadpleging over en de omgang met de minderjarige kinderen;
  • de alimentatie voor de partner en kinderen;
  • de boedelverdeling, bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen verrekening van inkomsten en vermogen;
  • de huur of het gebruik van de echtelijke woning;
  • andere zaken die met de scheiding samenhangen.

Verzoek indienen

Een verzoek om echtscheiding dienen wij namens u in bij de rechtbank in het arrondissement waar uw partner woont.

Samen of alleen indienen verzoekschrift

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner indienen. Als u dat niet wilt, of als dat onmogelijk is, kunt u het ook alleen doen. Bij een eenzijdig verzoek zorgen wij ervoor dat binnen veertien dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift bij uw partner wordt bezorgd via een deurwaarder.