Afstamming

Afstamming zorgt voor een juridische betrekking tussen het kind en degene van wie het kind afstamt. De juridische betrekking wordt ook wel familierechtelijke betrekking genoemd.

Moeder is:

  • de vrouw uit wie het kind geboren is;
  • de vrouw die het kind heeft geadopteerd.

Vader is:

  • de echtgenoot van de moeder op het moment dat het kind geboren wordt (tenzij het vaderschap wordt ontkend);
  • de man die het kind heeft erkend of geadopteerd;
  • de man wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld.

Niet-ouder:

  • Een ‘niet-ouder’ is de partner van één van de ouders.

Man en vrouw getrouwd

De moeder staat altijd in familierechtelijke betrekking tot het kind dat uit haar geboren is. De vader is in beginsel degene die met de vrouw getrouwd is. Hier zijn echter een aantal uitzonderingen op.

Andere samenlevingsvormen

Bij alle andere samenlevingsvormen dan het huwelijk tussen een man en een vrouw ontstaan door de geboorte van een kind alleen familierechtelijke betrekkingen tussen moeder en kind. Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder kunnen er komen door erkenning en adoptie.

Twee juridische ouders

Een kind kan altijd maar twee juridische ouders hebben. Een kind kan dus een moeder en vader hebben maar het kan ook zo zijn dat een kind twee moeders of twee vaders heeft.

Ontkenning vaderschap

Ontkenning van het vaderschap dat binnen het huwelijk is ontstaan kan alleen als blijkt dat de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is. Zowel de moeder, de vader als het kind kunnen om deze reden het vaderschap ontkennen. Er moet dan wel aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan.