Alimentatie
Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud dat u na het eindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning krijgt of betaalt. Alimentatie is een geldbedrag dat u regelmatig krijgt of moet betalen. U kunt alimentatie krijgen als u niet (helemaal) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. U moet alimentatie betalen als uw ex-partner of kinderen niet genoeg inkomsten hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Onderhoudsverplichting

– getrouwde en geregistreerde partners;
– ex-partners;
– ouders en kinderen.

Partneralimentatie

Bij de partneralimentatie gaat het om het bijdragen in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. U kunt de alimentatie afspreken of via de rechter regelen. De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex-partner aan wie moet worden betaald, trouwt of gaat samenwonen met iemand anders alsof zij getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan zijn.

Kinderalimentatie

U heeft niet alleen de verplichting om bij te dragen in het levensonderhoud van uw partner, maar ook in het levensonderhoud van uw kinderen. U bent verplicht om, naar draagkracht, mee te betalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van uw kind. Wanneer uw kind de leeftijd van 21 heeft bereikt vervalt de verplichting om bij te dragen aan de levensonderhoud van uw kind.

Het percentage voor de wettelijke indexering is bekend. Vanaf 1 januari 2016 is de indexering 1,3%.