Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling betekent dat een erkende bemiddelaar (mediator) uw partner en u helpt bij het oplossen van conflicten die ontstaan bij de scheiding. De bemiddeling moet alle onderdelen van de scheiding betreffen waarover u van mening verschilt.

Echtscheidingsconvenant

De uitkomst van de bemiddeling wordt vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. mr. Rietberg is VFAS- bemiddelaar en tevens een ervaren advocaat in Personen- en familierecht. Zij kan daarom het echtscheidingsconvenant op laten nemen in een beschikking bij de rechtbank. De inhoud van het convenant wordt dan door de rechter bekrachtigd, beide partijen dienen zich aan de inhoud van het convenant te houden. Het is niet mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden.

Gang van zaken

Rietberg Advocatuur heeft als geen ander een hele snelle en goede procedure als de meningen van partijen niet te ver uit elkaar liggen.

U kunt telefonisch of per email contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Zie onder de button contact. De afspraak zal worden bevestigd en er zal een lijst gestuurd worden met zaken die men mee moet nemen.

In een bespreking van ongeveer 2 1/2 uur komen alle zaken aan de orde:
1. de huwelijksgeschiedenis
2. de kinderen
3. bezittingen en schulden
4. alimentatie
5. pensioen

Dit is de eerste bespreking daarna wordt als partijen het eens zijn onmiddellijk een convenant gemaakt alsmede een verzoekschrift tot echtscheiding.

In de tweede bespreking wordt, indien partijen de inhoud hebben goedgekeurd, het convenant ondertekend. De stukken worden vervolgens bij de rechtbank ingediend.

Vier weken later wordt de echtscheiding uitgesproken en komen partijen terug om de akte van berusting en een verzoek tot inschrijving van de echtscheiding te ondertekenen alsmede de pensioenformulieren. Dit is de derde bespreking.

Daarna zal de echtscheiding worden ingeschreven in het register van de gemeente waar het huwelijk voltrokken is en worden de pensioenformulieren naar de pensioenorganisatie gestuurd, zodra bericht van de gemeente ontvangen is dat de echtscheiding is ingeschreven.