Ex-partner betaalt niet

Wat kunt u doen als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt? Wanneer uw ex-partner de alimentatie niet betaalt, kunt u voor hulp en advies terecht bij ons. Daarnaast kunt u de hulp van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt. Partneralimentatie Als uw partner de partneralimentatie niet betaalt, en u komt er […]

Lees meer

Verloop rechtszaak

Hoe verloopt de rechtszaak bij vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie? Een procedure ter vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Wij stellen het verzoekschrift op en moeten hierin vermelden: bij een verzoek om partneralimentatie: naam, voornamen, geboortedatum en adres van u en uw ex-partner; bij een verzoek om […]

Lees meer

Lengte kinderalimentatie

Hoe lang moet u kinderalimentatie betalen? Hoe lang u kinderalimentatie moet betalen, is afhankelijk van uw relatie tot het kind. Kinderalimentatie door ouder Als ouder moet u voor uw kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen, totdat zij meerderjarig (achttien jaar) zijn. Ook daarna houdt uw financiële verplichting niet op. U heeft voor uw kinderen […]

Lees meer

Lengte partneralimentatie

Hoe lang moet u partneralimentatie betalen? U kunt samen afspraken maken over de duur van de alimentatie of u kunt deze duur door de rechter laten vaststellen. Als u dit niet doet, geldt de periode die in de wet staat. U maakt zelf afspraken of de rechter stelt de duur vast U kunt met uw […]

Lees meer

Hoogte alimentatie

Hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald? De rechter houdt bij de berekening van de alimentatie rekening met: de behoefte van degene die alimentatie vraagt of ontvangt; de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen of betaalt. De rechter weegt de behoefte van de ene partij af tegen de draagkracht van de andere partij. Bij de […]

Lees meer

Wie hebben een onderhoudsverplichting

Wie hebben een onderhoudsverplichting? Er is een onderhoudsplicht voor: getrouwde en geregistreerde partners; ex-partners; ouders en kinderen. Getrouwde en geregistreerde partners Getrouwde en geregistreerde partners moeten elkaar volgens de wet hulp en bijstand geven en elkaar het nodige verschaffen. Zij moeten allebei, behalve onder bijzondere omstandigheden, bijdragen in de kosten van de huishouding. U kunt daar in […]

Lees meer

Alimentatie

Alimentatie Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud dat u na het eindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning krijgt of betaalt. Alimentatie is een geldbedrag dat u regelmatig krijgt of moet betalen. U kunt alimentatie krijgen als u niet (helemaal) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. U moet alimentatie betalen als uw ex-partner of […]

Lees meer

Alimentatie regelen

Hoe regelt u alimentatie? U regelt alimentatie in onderling overleg of via de rechter. U kunt alimentatie regelen als uw relatie eindigt, maar ook erna. Bijvoorbeeld als uw persoonlijke of financiële omstandigheden wijzigen. Alimentatie samen afspreken bij beëindiging relatie Bij beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning, kunnen u en uw ex-partner samen afspraken maken over alimentatiebetaling. U kunt een […]

Lees meer