Wat is een dwangbehandeling volgens de Wet BOPZ en waar is deze voor bedoeld?

Wat is een dwangbehandeling volgens de Wet BOPZ en waar is deze voor bedoeld? Ook in een psychiatrische instelling kan sprake zijn van gevaarlijke situaties, zoals mensen die zichzelf verwonden, agressief zijn tegen anderen of ernstige vernielingen aanrichten. Om dergelijke situaties te verminderen of af te wenden, kan een instelling bepaalde middelen of maatregelen, of […]

Lees meer

Wat is een inbewaringstelling in de Wet BOPZ?

Wat is een inbewaringstelling in de Wet BOPZ? Inbewaringstelling is een maatregel in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Deze is bedoeld voor iemand die een acuut dreigend gevaar is voor zijn omgeving wegens een vermoedelijke geestesstoornis. De inbewaringstelling is een ordemaatregel die de burgemeester neemt vanwege het spoedeisende karakter van opname […]

Lees meer

Wat is een machtiging tot voortgezet verblijf in de Wet BOPZ?

Wat is een machtiging tot voortgezet verblijf in de Wet BOPZ? De machtiging tot voortgezet verblijf is een maatregel van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Het voortgezet verblijf in een psychiatrische instelling heeft als doel de behandeling voort te zetten tegen de wil van de betrokkene. Die behandeling blijft gericht op […]

Lees meer

Wat is een observatiemachtiging in de Wet BOPZ?

Wat is een observatiemachtiging in de Wet BOPZ? Met een observatiemachtiging wordt iemand die gedwongen is opgenomen in een psychiatrische instelling alleen maar geobserveerd. Dit gebeurt ten eerste om te zien of er bij de betrokkene sprake is van een geestesstoornis. Ten tweede of die eventuele geestesstoornis gevaar oplevert voor de persoon zelf. De patiënt die […]

Lees meer

Wat is een rechterlijke machtiging op eigen verzoek in de Wet BOPZ?

Wat is een rechterlijke machtiging op eigen verzoek in de Wet BOPZ? Een rechterlijke machtiging op eigen verzoek is een maatregel in de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De cliënt wordt op eigen verzoek en vrijwillig opgenomen in een psychiatrische instelling om behandeling te ondergaan. Meestal is verslaving de reden voor het vragen […]

Lees meer

Wat is een voorlopige machtiging in de Wet BOPZ

Wat is een voorlopige machtiging in de Wet BOPZ en waar is die voor bedoeld? Een voorlopige machtiging is een maatregel voor mensen die als gevolg van een geestesstoornis een gevaar vormen voor zichzelf of de omgeving, maar die niet willen worden opgenomen. Als andere maatregelen zoals de ambulante zorg (Riagg’s en GGZ-instellingen) er niet […]

Lees meer

Wat is een voorwaardelijke machtiging in de Wet BOPZ

Wat is een voorwaardelijke machtiging in de Wet BOPZ en waar is deze voor bedoeld? De voorwaardelijke machtiging is een aanvulling op de bestaande rechterlijke machtigingen van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De voorwaardelijke machtiging is een preventieve maatregel, die bedoeld is om zo mogelijk gedwongen opname in een instelling te […]

Lees meer

Middelen gedwongen opname in een psychiatrische instelling?

Welke middelen worden toegepast bij gedwongen opname in een psychiatrische instelling? De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) stelt dat voor mensen die onvrijwillig zijn opgenomen in een instelling een behandelingsplan wordt gemaakt. Voor verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische patiënten (bijvoorbeeld dementerende ouderen) heet dit een zorgplan. In dit behandel- of zorgplan staan therapeutische […]

Lees meer

Procedures Wet BOPZ voor gedwongen opname in een instelling?

Welke procedures staan in de Wet BOPZ voor gedwongen opname in een instelling? De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) beschrijft de procedures die gelden bij onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling. De noodzaak van gedwongen opname of verblijf komt voor als: de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf, anderen of de omgeving; […]

Lees meer

Voorwaarden dwangmaatregelen in een psychiatrische instelling?

Welke voorwaarden gelden bij dwangmaatregelen in een psychiatrische instelling? Als mensen zijn opgenomen in een psychiatrische instelling kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld mensen die zichzelf verwonden, agressief zijn tegen anderen of ernstige vernielingen aanrichten. Om dergelijke situaties te verminderen of af te wenden, kan een instelling bepaalde middelen of maatregelen, of dwangbehandeling toepassen. Daarvoor zijn strikte […]

Lees meer

BOPZ

Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizenDe Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt de opnameprocedure en de rechtspositie van mensen die onvrijwillig in een psychiatrische instelling worden opgenomen. In de wet is ook een klachtprocedure opgenomen. De wet geldt niet voor mensen die zich vrijwillig laten opnemen.Doelgroep De wet is bedoeld voor mensen met een […]

Lees meer