Scheiden in overleg

Scheiding in overleg ( 4-gesprek)   Dit is een vorm van scheiden waarbij partijen met behulp van een eigen advocaat in onderling overleg tot afspraken proberen te komen hoe de gevolgen van de echtscheiding geregeld moeten worden. De advocaten zien er op toe dat er sprake is van transparantie en openheid en dat alle essentiële informatie boven […]

Lees meer

Wanneer is de echtscheiding definitief?

Wanneer is de echtscheiding definitief? De echtscheiding is definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand va de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Voor de inschrijving moet u een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit regelen wij voor u. Het verzoek moet worden ingediend binnen […]

Lees meer

Kan uw partner verweer voeren tegen uw eenzijdig verzoek om echtscheiding?

Kan uw partner verweer voeren tegen uw eenzijdig verzoek om echtscheiding? Als u een eenzijdig verzoek inzake echtscheiding indient, kan het zijn dat uw partner daar bezwaar tegen heeft. Uw partner kan dan verweer voeren. Termijn indienen verweer De advocaat van degene die verweer voert, moet binnen zes weken het verweer indienen bij de rechtbank. De rechter […]

Lees meer

Rechtszaak bij echtscheiding

Hoe verloopt de rechtszaak bij een echtscheiding? Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, wordt er een datum vastgesteld voor de zitting. U krijgt hiervoor een oproep. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Tijdens de zitting vraagt de rechter u en uw partner of u nog iets wilt zeggen dat […]

Lees meer

Wat kost de rechtszaakprocedure bij een echtscheiding?

Wat kost de rechtszaakprocedure bij een echtscheiding? Bij een gerechtelijke procedure heeft u onder andere kosten voor uw advocaat en voor griffierechten. Griffierechten zijn bijdragen in de kosten voor de rechtspraak. Gesubsidieerde rechtsbijstand Als u de kosten voor uw advocaat niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. […]

Lees meer

Aanvragen echtscheiding

Hoe vraagt u een echtscheiding aan? Wij stellen een verzoekschrift voor u op en sturen dit naar de rechtbank. Dit is het begin van de echtscheidingsprocedure. In het verzoekschrift moeten zowel uw naam, voornamen en woonplaats worden vermeld als die van uw partner. Ook van de eventuele minderjarige kinderen moeten de naam, voornamen en woon- of verblijfplaats worden vermeld. Nevenvoorzieningen Naast het verzoek […]

Lees meer

Wanneer kunt u een echtscheiding aanvragen?

Wanneer kunt u een echtscheiding aanvragen? U kunt in Nederland een echtscheiding aanvragen als uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Dit is de enige reden die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen uw huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet mogelijk is om nog langer […]

Lees meer

Welke vormen van scheiden zijn er?

Welke vormen van scheiden zijn er? Er zijn drie vormen van scheiden na een huwelijk: echtscheiding; scheiding van tafel en bed; ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed (als u van tafel en bed bent gescheiden en helemaal uit elkaar wilt). Verschillen De belangrijkste verschillen tussen de verschillende vormen van scheiden na […]

Lees meer

Echtscheiding

Echtscheiding Bij een echtscheiding wordt uw huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die uw partner en u hebben, worden verbroken. De eventuele gemeenschap van goederen wordt vatbaar voor verdeling. U kunt opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Duurzaam ontwricht Wanneer u van elkaar wilt scheiden kan dat alleen op grond van een duurzame […]

Lees meer