Kunt u een erkenning ongedaan maken?

Kunt u een erkenning ongedaan maken? Een erkenning kan alleen ongedaan gemaakt worden als de man (de erkenner) niet de biologische vader is van het kind. Wie de biologische vader is, kan worden vastgesteld op basis van onderzoek naar DNA of bloedproeven. Degene die het DNA onderzoek wil laten uitvoeren, bepaalt zelf welke organisatie het onderzoek uitvoert. Onderzoek naar DNA wordt onder andere uitgevoerd […]

Lees meer

Waar erkent u een kind dat in het buitenland geboren is?

Waar erkent u een kind dat in het buitenland geboren is? U kunt een kind dat in het buitenland geboren is, in Nederland erkennen. U kunt naar een Nederlandse gemeente of naar een notaris gaan. Inschrijving buitenlandse akte Als u een akte van erkenning uit het buitenland heeft, kunt u die bij terugkeer in Nederland laten inschrijven. […]

Lees meer

Wat zijn de gevolgen van erkenning?

Wat zijn de gevolgen van erkenning? Erkenning heeft juridische gevolgen voor de man en voor het kind. Man Door erkenning: wordt de man – wettelijk gezien – de vader van het kind. Er ontstaat tussen de vader en het kind een juridische band, ook wel familierechtelijke betrekking genoemd; wordt de man onderhoudsplichtig totdat het kind 21 […]

Lees meer

Wat zijn de voorwaarden voor het erkennen van een kind?

Wat zijn de voorwaarden voor het erkennen van een kind? Voor erkenning gelden de volgende voorwaarden: de man die het kind erkent, moet zestien jaar of ouder zijn; de moeder of het kind moet vooraf schriftelijk toestemming geven; erkenning is niet mogelijk door een man die, door bloedverwantschap, niet met de moeder mag trouwen; er mogen niet […]

Lees meer

Wanneer en waar kunt u een kind erkennen?

Wanneer en waar kunt u een kind erkennen? U kunt een kind erkennen bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte en op een later moment. Erkenning van de ongeboren vrucht De erkenning kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Dit moet u doen in de gemeente waar u als ouders staat ingeschreven […]

Lees meer

Erkenning

Erkenning Door erkenning krijgt een kind dat buiten het huwelijk wordt geboren een wettelijke vader. De man die het kind erkent, gaat familierechtelijke betrekkingen aan met het kind: hij krijgt onder andere een onderhoudsplicht en een erfrechtelijke band. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn. Erkenning niet automatisch binnen geregistreerd partnerschap Als een man en een […]

Lees meer