Wanneer eindigt het gezag over een kind?

Wanneer eindigt het gezag over een kind? Gezag eindigt automatisch als uw kind achttien jaar wordt of voor die tijd trouwt. Ook kunt u het gezag kwijtraken als u uw kind slecht behandelt of niet in staat bent om uw kind op te voeden en te verzorgen. Ontheffing, ontzetting en ondertoezichtstelling Om de ontwikkeling van […]

Lees meer

Wat gebeurt met gezag over een kind bij overlijden?

Wat gebeurt met gezag over een kind bij overlijden? Wat er gebeurt met het gezag bij het overlijden van iemand die gezag heeft over een kind, hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor gezamenlijk ouderlijk gezag, ouderlijk gezag van één ouder en gezamenlijk gezag van een ouder en niet-ouder zijn verschillende regelingen. Gezamenlijk ouderlijk gezag […]

Lees meer

Wanneer krijgt u automatisch gezag over een kind?

Wanneer krijgt u automatisch gezag over een kind? Of u automatisch gezag krijgt, hangt ervan af of het kind wordt geboren in of buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij gezamenlijk gezag speelt ook de aanwezigheid van de andere ouder een rol. Automatisch ouderlijk gezag U krijgt automatisch ouderlijk gezag als u een meerderjarige moeder […]

Lees meer

Gezag

Gezag Als u gezag heeft over een kind, bent u verantwoordelijk voor zijn verzorging en opvoeding. Ook bent u de wettelijke vertegenwoordiger. In Nederland staat iedereen onder de achttien jaar volgens de wet onder gezag. U kunt ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag of voogdij hebben. Ouderlijk gezag Ouderlijk gezag is gezag dat wordt uitgeoefend door twee […]

Lees meer