Kan een kinderrechter een minderjarige plaatsen in een inrichting voor jeugdigen?

Kan een kinderrechter een minderjarige plaatsen in een inrichting voor jeugdigen? De kinderrechter kan een minderjarige een maatregel van ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’ (PIJ-maatregel) opleggen. De kinderrechter legt deze maatregel op omdat de minderjarige schuldig is aan een ernstig misdrijf.  Daarnaast vindt de kinderrechter intensieve hulp en behandeling noodzakelijk om herhaling van het misdrijf te voorkomen. […]

Lees meer

HALT-straf

Doorgestuurd naar Halt, wat nu? Wat is Halt? Je hebt de wet overtreden en bijvoorbeeld iets vernield, iets gestolen, overlast veroorzaakt of veel gespijbeld. Een opsporingsambtenaar (meestal een politieagent) heeft je laten kiezen: naar Halt of naar de officier van justitie. Jeugdigen van 12 tot 18 jaar die een licht delict plegen, kunnen een alternatief […]

Lees meer

Wat is nachtdetentie voor jeugdigen en wie komt hiervoor in aanmerking?

Wat is nachtdetentie voor jeugdigen en wie komt hiervoor in aanmerking? Nachtdetentie is een bijzondere vorm van voorlopige hechtenis voor minderjarigen, waarbij de jongere overdag naar school of werk gaat en ’s avonds en in het weekend vast zit in een opvanginrichting. Doel Het doel van nachtdetentie is het beperken van de schadelijke effecten van […]

Lees meer

Mag u als u jonger ben dan achttien jaar door de politie worden verhoord?

Mag u als u jonger ben dan achttien jaar door de politie worden verhoord? Ben je jonger dan 18 jaar? Dan mag je worden gehoord door de politie. Op 1 april 2010 is de “Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor”  oftewel de “Salduz-regeling” in werking getreden.De regeling is gebaseerd op een uitspraak d.d. 27 november 2008 van het […]

Lees meer

Wat zijn de straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht?

Wat zijn de straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht? In het jeugdstrafrecht kan de rechter hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen opleggen. Hoofdstraffen in geval van een misdrijf: jeugddetentie, taakstraf of geldboete; in geval van overtreding: taakstraf of geldboete. Bijkomende straffen verbeurdverklaring (inbeslagneming); ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen. Maatregelen plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ-maatregel); onttrekking […]

Lees meer

Wat is jeugdcriminaliteit?

Wat is jeugdcriminaliteit? Jeugdcriminaliteit is een verzamelbegrip voor tal van strafbare gedragingen door jongeren van nul tot 24 jaar. Binnen deze groep staan jongeren van twaalf tot achttien jaar centraal. Het kan gaan om: opgroeigedrag van jongeren, waarbij een enkele keer de normen en waarden worden overschreden; een doorgeschoten uiting van het normale experimenteergedrag van kinderen, pubers en adolescenten; racistisch geweld; […]

Lees meer

Jeugd Strafrecht

Jeugd strafrecht Het jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren van twaalf tot achttien jaar. Vanaf achttien jaar is het Volwassen strafrecht van toepassing. De leeftijd van de dader op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend. Volwassen strafrecht bij zestien en zeventien jaar De rechter kan voor jeugdigen van zestien of zeventien jaar bepalen dat het […]

Lees meer