Ouderschapsplan

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Door de invoering van deze wet is niet alleen de flitsscheiding afgeschaft, maar zijn de ouders die gezamenlijk met het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen zijn belast verplicht  om door middel van een ouderschapsplan afspraken te maken over […]

Lees meer

Wat kunt u doen als de omgangsregeling voor de kinderen niet wordt nageleefd?

Wat kunt u doen als de zorg- en contactregeling /omgangsregeling voor de kinderen niet wordt nageleefd? Als een omgangsregeling (stelselmatig) niet wordt nagekomen dan u het beste met ons contact opnemen. Wij kunnen dan de eventuele mogelijkheden met u bespreken. Rol Raad voor de Kinderbescherming In alle rechtszaken die een minderjarig kind aangaan, kan de rechter […]

Lees meer

Omgang/ Zorg-en contactregeling wijzigen

Kunt u de zorg- en contactregeling met de kinderen laten wijzigen? De rechter kan een vastgestelde zorg -en contactregeling met de kinderen wijzigen. Dit geldt zowel voor een regeling die u samen met uw partner heeft afgesproken als voor een regeling die door de rechter is vastgesteld. De omgangsregeling c.q. zorg-en contactregeling kan worden gewijzigd […]

Lees meer

Omgang/Zorg – en contactregeling

Omgang Sinds 1 januari 1998 geldt in Nederland dat na de scheiding beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen hebben. U bent dan beiden verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen en neemt samen alle belangrijke beslissingen. Zorg- en contactregeling Als ouders moet u, door middel van het ouderschapsplan, samen bepalen bij wie de […]

Lees meer