Wanneer eindigt een ondertoezichtstelling?

Wanneer eindigt een ondertoezichtstelling? De ondertoezichtstelling eindigt wanneer: niet om een verlenging wordt gevraagd: De ondertoezichtstelling stopt als na het verlopen van de periode waarvoor de ondertoezichtstelling is opgelegd geen maatregel meer nodig is. Als de gezinsvoogdij-instelling van mening is dat de ondertoezichtstelling niet meer nodig is, dan brengt zij hiervan de Raad voor de […]

Lees meer

Wanneer kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken?

Wanneer kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken? Als de ouders de zorg voor hun kind niet aankunnen en de ontwikkeling van het kind in gevaar komt, kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling (ots) uitspreken. Onderzoek Naar aanleiding van de melding wordt er altijd eerst onderzocht of het wel nodig is om een kind onder toezicht te stellen. […]

Lees meer

Wat is de functie van een gezinsvoogd?

Wat is de functie van een gezinsvoogd? Een gezinsvoogd is een maatschappelijk werker die bij een Bureau Jeugdzorg werkt. De gezinsvoogd praat met de ouders en het kind en stelt een hulpverleningsplan op. In het hulpverleningsplan worden de plannen voor de toekomst en de gemaakte afspraken opgeschreven. De gezinsvoogd kan ook helpen met praktische zaken, […]

Lees meer

Wat is uithuisplaatsing?

Wat is uithuisplaatsing? Wanneer een kind onder toezicht is gesteld, kan het kind dag en nacht buiten het gezin worden geplaatst. Dit wordt uithuisplaatsing genoemd. Wanneer uithuisplaatsing Uitgangspunt bij de ondertoezichtstelling is dat de ouders de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind zoveel mogelijk behouden. De hulp van de gezinsvoogd is hierop gericht. Indien het […]

Lees meer

Wie kan een ondertoezichtstelling aanvragen?

Wie kan een ondertoezichtstelling aanvragen? De kinderrechter spreekt alleen een ondertoezichtstelling uit als iemand daarom gevraagd heeft. Een ondertoezichtstelling kan bij de kinderrechter gevraagd worden door: de ouders van het kind; iemand anders die het kind verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een pleegouder); de Raad voor de Kinderbescherming; de officier van justitie.

Lees meer

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Ouders houden het gezag over hun kinderen, maar het gezag wordt wel beperkt. Het kind en de ouders krijgen begeleiding van een gezinsvoogdij-instelling. Een medewerker daarvan, de gezinsvoogd, houdt regelmatig contact met de ouders en helpt bij problemen. Bij belangrijke beslissingen over het kind moet de gezinsvoogd door de ouders worden ingeschakeld. Ook […]

Lees meer