Wat is terbeschikkingstelling (Tbs)?

Wat is terbeschikkingstelling (Tbs)? Terbeschikkingstelling (Tbs) is een maatregel voor volwassenen die een zwaar misdrijf hebben gepleegd en ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Hun daad kan hen niet volledig aangerekend worden vanwege een persoonlijkheidsstoornis of een psychiatrische stoornis die heeft bijgedragen aan het plegen van het delict. Hierdoor bestaat extra gevaar dat zij nog een keer in de fout gaan. Tbs-patiënten […]

Lees meer

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf? In het strafrecht zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Deze zaken behandelt de kantonrechter. Misdrijven Misdrijven zijn ernstiger strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord. Deze zaken worden door de rechters van de […]

Lees meer

Wat is de rol van de officier van justitie in het strafproces?

Wat is de rol van de officier van justitie in het strafproces? De officier van justitie bepaalt of een verdachte voor de rechter wordt gebracht. De officier vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtszaal, in het bijzonder in strafzaken. Het OM is belast met de leiding over opsporing en vervolging van strafbare feiten. Proces-verbaal Alle bevindingen van […]

Lees meer

Wat gebeurt er als u wordt veroordeeld voor een strafbaar feit?

Wat gebeurt er als u wordt veroordeeld voor een strafbaar feit? Als u wordt veroordeeld door de rechtbank, krijgt u een straf, een maatregel of beiden opgelegd. Het verschil is dat een maatregel ook opgelegd kan worden als u een strafbaar feit hebt gepleegd, maar niet schuldig bent. Bijvoorbeeld omdat u ontoerekeningsvatbaar was. Onvoorwaardelijke en voorwaardelijke […]

Lees meer

Wat gebeurt er als u wordt verdacht van een strafbaar feit?

Wat gebeurt er als u wordt verdacht van een strafbaar feit? Als u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan de politie u aanhouden en verhoren. Het verhoor vindt plaats op het politiebureau. De politie mag u maximaal zes uur vasthouden. Hierbij telt de tijd tussen 0:00 uur en 9:00 uur niet mee. Inverzekeringstelling Wanneer de politie u langer dan zes uur wil vasthouden, kunt u […]

Lees meer

Wanneer krijgt u een strafblad?

Wanneer krijgt u een strafblad? Het strafregister en daarmee het strafblad is vervallen. Het begrip strafblad wordt nog wel gebruikt. Onder strafblad wordt het volledige uittreksel justitiële documentatie verstaan. Het uittreksel bevat informatie over uw justitiële verleden (de justitiële antecedenten). Registratie van strafgegevens De wet bepaalt welke strafzaken geregistreerd moeten worden. Wanneer u als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, vindt […]

Lees meer

Wanneer kunt u door verjaring niet meer worden vervolgd voor een strafbaar feit?

Wanneer kunt u door verjaring niet meer worden vervolgd voor een strafbaar feit? U kunt als verdachte in een strafzaak door verjaring niet meer worden vervolgd voor een strafbaar feit bij: overtredingen: na twee jaar misdrijven waarvoor een geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van drie jaar of minder kan worden opgelegd: na zes jaar misdrijven waarvoor een […]

Lees meer

Moet u als getuige van een strafbaar feit een getuigenverklaring afleggen?

Moet u als getuige van een strafbaar feit een getuigenverklaring afleggen? Als u getuige bent geweest van een strafbaar feit, kan aan u worden gevraagd om een getuigenverklaring af te leggen. Als getuige bent u niet verplicht om een verklaring bij de politie af te leggen. Maar als u als getuige gehoord wordt door de […]

Lees meer

Mag u een verdachte van een misdrijf aanhouden?

Mag u een verdachte van een misdrijf aanhouden? Bij ontdekking op heterdaad bent u bevoegd een verdachte aan te houden. Gebruik geweld De aangehoudene moet zo snel mogelijk aan de politie worden overgedragen. Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag u dwang uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld […]

Lees meer

Kunt u in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Kunt u in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter? Wanneer de rechtbank uitspraak doet in uw strafzaak, krijgt u ook te horen of hoger beroep mogelijk is. Hoger beroep aantekenen Wilt u hoger beroep aantekenen dan meldt u dit binnen veertien dagen na de uitspraak bij de griffie van de rechtbank. […]

Lees meer

Kunt u een vergoeding krijgen als mijn strafzaak is geëindigd zonder straf?

Kunt u een vergoeding krijgen als mijn strafzaak is geëindigd zonder straf? Als uw strafzaak definitief is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel, kunt u binnen drie maanden vergoeding vragen van kosten die u heeft gemaakt. Geen vergoeding Vergoeding is niet mogelijk als u wel schuldig bent verklaard, maar de rechter u geen straf oplegt […]

Lees meer

Volwassen strafrecht

Volwassen strafrecht Het volwassen strafrecht is van toepassing op volwassenen vanaf achttien jaar. Tot achttien jaar is het Jeugd strafrecht van toepassing. De leeftijd van de dader op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend. Jeugdstrafrecht voor volwassen van achttien tot 21 jaar De rechter kan voor jeugdigen van achttien tot 21 jaar bepalen dat […]

Lees meer