Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt uw huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die uw partner en u hebben, worden verbroken. De eventuele gemeenschap van goederen wordt vatbaar voor verdeling. U kunt opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Duurzaam ontwricht

Wanneer u van elkaar wilt scheiden kan dat alleen op grond van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. De duurzame ontwrichting kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat u niet langer kunt samenwonen het maakt hierbij niet uit wiens schuld het is dat u niet meer samen kunt wonen. Daarnaast moet blijken dat er geen uitzicht is op een behoorlijk herstel van de echtelijke verhoudingen.

Vormen van scheiding

Er zijn drie vormen van scheiden na een huwelijk:
echtscheiding;
scheiding van tafel en bed;
ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed (als u van tafel en bed bent gescheiden en helemaal uit elkaar wilt).

Verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de verschillende vormen van scheiden na een huwelijk zijn:
bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die u en uw partner hebben, worden verbroken.
bij een scheiding van tafel en bed blijft u volgens de wet getrouwd. Door deze scheiding gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als samenwonen onmogelijk is geworden en u om levensbeschouwelijke of financiële redenen geen echtscheiding wilt;
bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk definitief beëindigd en kunnen uw ex-partner en u opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Kosten rechtszaakprocedure

Bij een gerechtelijke procedure heeft u onder andere kosten voor uw advocaat en voor griffierechten. Griffierechten zijn bijdragen in de kosten voor de rechtspraak.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u de kosten voor uw advocaat niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.
Mr Dijkman doet veel van deze zaken.