Erkenning

Door erkenning krijgt een kind dat buiten het huwelijk wordt geboren een wettelijke vader. De man die het kind erkent, gaat familierechtelijke betrekkingen aan met het kind: hij krijgt onder andere een onderhoudsplicht en een erfrechtelijke band. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn.

Erkenning niet automatisch binnen geregistreerd partnerschap

Als een man en een vrouw een geregistreerd partnerschap hebben, is de man niet automatisch de juridische vader: de man moet het kind erkennen bij de gemeente.

Verschil erkenning en gezag

Door erkenning wordt een man de juridische vader. De man krijgt niet automatisch het gezag over het kind. Met gezag kan de vader rechtshandelingen verrichten namens het kind, bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure. Om het ouderlijk gezag over het kind te krijgen, kan de vader samen met de moeder een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank.

Naamskeuze

Op het moment dat u uw kind erkent, kunt u de achternaam voor uw kind kiezen. Als ouders kiest u welke achternaam uw eerste kind krijgt; die van de moeder of die van de vader. U kunt slechts één keer naamskeuze doen. De naamskeuze voor het eerste kind geldt voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders in het gezin.