Doorgestuurd naar Halt, wat nu? Wat is Halt? Je hebt de wet overtreden en bijvoorbeeld iets vernield, iets gestolen, overlast veroorzaakt of veel gespijbeld. Een opsporingsambtenaar (meestal een politieagent) heeft je laten kiezen: naar Halt of naar de officier van justitie. Jeugdigen van 12 tot 18 jaar die een licht delict plegen, kunnen een alternatief aangeboden krijgen voor strafrechtelijke vervolging, de Halt-straf. De Halt-straf Halt geeft een vroegtijdige, snelle en duidelijke reactie op onaanvaardbaar gedrag van jeugdigen. Jeugdigen die door de politie zijn aangehouden krijgen de keuze: naar justitie of naar Halt. Via Halt kunnen jongeren weer rechtzetten wat zij fout hebben gedaan. Met een Halt-straf leer je dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Je hebt ten minste drie gesprekken bij Halt, maakt je excuus bij het slachtoffer, vergoedt de schade en je krijgt leeropdrachten. De Halt-straf duurt maximaal 20 uur en doe je buiten schooltijd. Als je je aan alle afspraken hebt gehouden, geeft Halt aan de politie door dat jouw Halt-straf is geslaagd. De politie zal dan jouw zaak ‘seponeren’: dit betekent dat er geen proces-verbaal wordt gestuurd naar de officier van Justitie, en jouw zaak is hiermee afgedaan. Raad voor de Kinderbescherming Bij ernstiger delicten, bij herhaling of wanneer er vermoedens zijn van een achterliggende problematiek, kunnen de politie of Halt de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Meer weten over de Halt-straf? Kijk dan op http://halt.nl/halt-straf