Hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

De rechter houdt bij de berekening van de alimentatie rekening met:

  • de behoefte van degene die alimentatie vraagt of ontvangt;
  • de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen of betaalt.

De rechter weegt de behoefte van de ene partij af tegen de draagkracht van de andere partij. Bij de berekening van de draagkracht van een van de partners houdt de rechter rekening met de Tremanormen. In de Tremanormen staan normen en richtlijnen met betrekking tot het berekenen van de draagkracht. De Tremanormen geven uitleg over welke inkomsten en uitgaven bij de berekening moeten worden meegenomen. De normen en richtlijnen zijn opgesteld door een speciale commissie. Het kan voorkomen dat de een het gevraagde bedrag nodig heeft om rond te komen, maar dat de ander dat bedrag absoluut niet kan opbrengen. De rechter kan dan nooit het gevraagde bedrag als alimentatie vaststellen.

Eerlijk verdelen over beide partijen

De rechter moet de financiële gevolgen van de scheiding zo eerlijk mogelijk over beide partijen verdelen. Hebt u bijvoorbeeld geen eigen inkomsten, maar kunt u wel werken, dan houdt de rechter daar rekening mee.

Beslissing rechter

De rechter baseert zijn beslissing op de informatie in het verzoekschrift en het verweerschrift en op de informatie die beide partijen en hun (meerderjarig) kind op de zitting geven. Geef daarom zowel in uw verzoekschrift/verweerschrift als op de zitting alle informatie die van belang is. Zowel over uzelf, als over de situatie van de andere partij. Het moet wel om zakelijke informatie gaan, die voor de vaststelling van de alimentatie van belang is en waarvan u de bewijsstukken kunt laten zien.

Inkomen nieuwe partner alimentatieplichtige

De rechter kan op verzoek het alimentatiebedrag wijzigen als de omstandigheden van u of uw ex-partner gewijzigd zijn. Als uw ex-partner gaat samenwonen met een nieuwe partner worden de woonlasten gedeeld zodat de draagkracht van de alimentatieplichtige omhoog gaat. Wanneer uw ex-partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een nieuwe partner en deze heeft geen of onvoldoende inkomsten, kan de draagkracht van die partij verminderen. Als de nieuwe partner van een van beide partijen wel voldoende inkomsten heeft, kan de draagkracht toenemen.