Met ingang van 1 januari 2018 zal de wettelijke indexeringspercentage voor de alimentatiebijdragen 1,5% bedragen. Indien u alimentatieplichtig bent dient u het bedrag dat u dit jaar hebt voldaan te verhogen met 1,5%.

Als alimentatiegerechtigde dient u eveneens in de gaten te houden of de wettelijke indexering is toegepast.

Voor informatie kunt u terecht op de website van het LBIO.