Jeugd strafrecht

Het jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren van twaalf tot achttien jaar. Vanaf achttien jaar is het Volwassen strafrecht van toepassing. De leeftijd van de dader op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend.

Volwassen strafrecht bij zestien en zeventien jaar

De rechter kan voor jeugdigen van zestien of zeventien jaar bepalen dat het volwassen strafrecht wordt toegepast:

  • als het gaat om een ernstig strafbaar feit (bijvoorbeeld moord);
  • als de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding geeft;
  • als de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is begaan aanleiding geven.

Jeugdstrafrecht voor volwassen van achttien tot 21 jaar

De rechter kan voor jeugdigen van achttien tot 21 jaar bepalen dat het jeugdstrafrecht wordt toegepast:

  • als de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding geeft;
  • als de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is begaan aanleiding geven.


Kinderen onder de twaalf jaar

Een kind dat een strafbaar feit pleegt voordat hij twaalf jaar oud is, kan niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dit betekent dat het jeugdstrafrecht op deze kinderen niet van toepassing is. Als een kind onder de twaalf jaar een licht delict pleegt, kan een STOP-reactie worden gegeven.