Kunt u een erkenning ongedaan maken?

Een erkenning kan alleen ongedaan gemaakt worden als de man (de erkenner) niet de biologische vader is van het kind. Wie de biologische vader is, kan worden vastgesteld op basis van onderzoek naar DNA of bloedproeven. Degene die het DNA onderzoek wil laten uitvoeren, bepaalt zelf welke organisatie het onderzoek uitvoert. Onderzoek naar DNA wordt onder andere uitgevoerd door Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

Indienen verzoek

Zowel de man (de erkenner), de moeder als het kind kunnen, als ook nog aan bepaalde voorwaarden is voldaan, aan de rechter vragen om de erkenning te vernietigen. Een verzoek om de erkenning te vernietigen kunnen wij voor u bij de rechtbank indienen. Wij kunnen u tevens meer informatie verschaffen met betrekking tot de voorwaarden.