Kunt u een vergoeding krijgen als mijn strafzaak is geëindigd zonder straf?

Als uw strafzaak definitief is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel, kunt u binnen drie maanden vergoeding vragen van kosten die u heeft gemaakt.

Geen vergoeding

Vergoeding is niet mogelijk als u wel schuldig bent verklaard, maar de rechter u geen straf oplegt vanwege uw persoonlijke omstandigheden.

Kosten die vergoed worden

Reis- en verblijfskosten, advocaatkosten en andere kosten die u hebt gemaakt voor het onderzoek, komen in aanmerking voor vergoeding. U kunt hierbij denken aan kosten voor getuigen en deskundigen. Ook voor het mislopen van inkomsten kunt u een vergoeding vragen. De mogelijkheid uw kosten vergoed te krijgen, geldt zowel voor het onderzoek op de zitting als voor het gerechtelijk vooronderzoek.