Kunt u in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Wanneer de rechtbank uitspraak doet in uw strafzaak, krijgt u ook te horen of hoger beroep mogelijk is.

Hoger beroep aantekenen

Wilt u hoger beroep aantekenen dan meldt u dit binnen veertien dagen na de uitspraak bij de griffie van de rechtbank. Wij kunnen dit ook voor u doen. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan. Dat doet hij als hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. U ontvangt hiervan bericht. In hoger beroep wordt uw zaak helemaal opnieuw behandeld door het gerechtshof. Bent u niet van plan in hoger beroep te gaan, dan kunt u daar direct afstand van doen.

Procedure bij het gerechtshof

De gang van zaken bij een gerechtshof verschilt niet veel van die bij de rechtbank. Bij het hof zijn altijd drie rechters; de raadsheren. Ook de officier van justitie heet anders, namelijk advocaat-generaal of procureur-generaal. De procedure tijdens de zitting is verder hetzelfde als bij de rechtbank.

Cassatie bij de Hoge Raad

Wanneer u het met de uitspraak van de rechter in hoger beroep niet eens bent, kunt u eventueel in cassatie bij de Hoge Raad. Bij overtredingen is de mogelijkheid tot cassatie beperkt. Cassatie stelt u op dezelfde manier in als hoger beroep. Ook voor cassatie geldt meestal een termijn van veertien dagen. Als u die termijn laat verstrijken, wordt het vonnis definitief. Bij cassatie dienen wij bovendien namens u een schriftelijk stuk in te leveren, waarin de redenen staan waarom u in cassatie gaat.

Toepassing van het recht

In cassatie wordt alleen bekeken of het recht goed is toegepast. De Hoge Raad kijkt niet opnieuw naar de feiten. De raad gaat uit van de feiten zoals die door de rechter in hoger beroep zijn vastgesteld. Als de rechters bij de Hoge Raad vinden dat er een onjuiste uitspraak is gedaan, kunnen zij de zaak terugverwijzen naar een rechtbank of een gerechtshof. Tegen de uitspraak die daarop volgt, kunt u opnieuw in cassatie gaan. Ook kan de Hoge Raad de zaak zelf afhandelen. Als de Hoge Raad het vonnis in hoger beroep juist vindt, wordt daarmee de veroordeling definitief. Het enige wat u dan nog kunt doen, is een gratieverzoek indienen.