Mag u als u jonger ben dan achttien jaar door de politie worden verhoord?

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan mag je worden gehoord door de politie.

Op 1 april 2010 is de “Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor”  oftewel de “Salduz-regeling” in werking getreden.De regeling is gebaseerd op een uitspraak d.d. 27 november 2008 van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Uitgangspunt van deze uitspraak is dat op basis van art. 6 EVRM moet iedere verdachte voorafgaand aan het politieverhoor een advocaat kunnen raadplegen.

En de strafrechtelijk minderjarigen hebben zelfs recht op (rechts-) bijstand tijdens dat verhoor.

In de praktijk betekent dit dus dat een minderjarige verdachte niet mag worden gehoord zonder er op te zijn gewezen dat hij recht heeft op (rechts-)bijstand tijdens dat verhoor.

De bijstand kan overigens ook bestaan uit de aanwezigheid van (een van de) ouders van de minderjarige verdachte in plaats van de advocaat.