Mag u een verdachte van een misdrijf aanhouden?

Bij ontdekking op heterdaad bent u bevoegd een verdachte aan te houden.

Gebruik geweld

De aangehoudene moet zo snel mogelijk aan de politie worden overgedragen. Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag u dwang uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig is om de verdachte tegen te houden.

Grens geweldstoepassing

Er is een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden. Zodra de verdachte zich heeft overgegeven of weerloos is, is het doel bereikt en geweld niet meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook voor een aanhouding door burgers.