Hoe werkt mediation?

De mediator brengt de belangen van alle partijen in kaart. Daarna wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing die zoveel mogelijk tegemoet komt aan ieders belangen. Soms is het een kwestie van het verbeteren van de communicatie, soms komt er een zakelijke oplossing op tafel.

Mediationovereenkomst

Heeft u voor mediation gekozen, dan is dat niet vrijblijvend. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt de mediator de procedure en tekenen de partijen een verklaring waarin de taken en verplichtingen zijn vastgelegd. Dit heet de mediationovereenkomst. Daarna volgen gesprekken waarbij beide partijen aanwezig zijn. Hoeveel gesprekken er nodig zijn, hangt uiteraard af van de situatie. Aan het einde van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en wordt er een afspraak gemaakt voor een eventueel volgend gesprek. Als een conflict wordt opgelost, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.