Kunt u de zorg- en contactregeling met de kinderen laten wijzigen?

De rechter kan een vastgestelde zorg -en contactregeling met de kinderen wijzigen. Dit geldt zowel voor een regeling die u samen met uw partner heeft afgesproken als voor een regeling die door de rechter is vastgesteld. De omgangsregeling c.q. zorg-en contactregeling kan worden gewijzigd als:

  • de omstandigheden van u of uw ex-partner┬ázijn gewijzigd. De wijziging van de omstandigheden kan betrekking hebben op de wijze van omgang, bijvoorbeeld de frequentie, duur en dergelijke, maar ook op de omgang zelf, bijvoorbeeld op grond van nieuwe gegevens bij ontzegging van omgang. Wijziging kan ook zijn wanneer het recht op omgang moet worden ingetrokken;
  • de gegevens die de rechter heeft gebruikt bij het vaststellen van de regeling onjuist of onvolledig waren.