Hoe verloopt de rechtszaak bij een echtscheiding?

Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, wordt er een datum vastgesteld voor de zitting. U krijgt hiervoor een oproep. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Tijdens de zitting vraagt de rechter u en uw partner of u nog iets wilt zeggen dat van belang kan zijn voor de beslissing. Aan het einde van de zitting deelt de rechter mee op welk moment de beslissing wordt genomen.

Geen zitting

Er vindt geen zitting plaats als er:

  • een eenzijdig verzoek is ingediend;
  • geen verweer is binnengekomen;
  • geen minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder zijn, die hun mening moeten geven over het gezag.

De rechter beslist dan op basis van het verzoekschrift en andere stukken

Beslissing

Na de zitting neemt de rechter de beslissing. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. Dit wordt een beschikking genoemd. U krijgt de beschikking via ons thuisgestuurd.

Duur

Een scheidingsprocedure kost veel tijd. Het duurt in de regel minstens drie maanden voordat er een uitspraak over uw echtscheiding is. Als uw partner en u het niet eens zijn over de dingen die moeten worden geregeld, kan het meer dan een jaar duren. Het kan dan wenselijk zijn een ‘voorlopige voorziening’ te treffen.

Voorlopige voorziening

Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter een voorlopige beslissing over die dingen waar u het niet eens over kunt worden. Zo een beslissing van de rechter over een voorlopige voorziening geldt alleen tijdens de procedure. Tegen een uitspraak inzake een voorlopige voorziening kunt u niet in hoger beroep gaan. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen inzake:
het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen;
de alimentatie voor de partner en de kinderen;
de boedelscheiding;
het alleen gebruik van de echtelijke woning en gemeenschappelijke spullen.
U kunt een voorlopige voorziening via ons vragen. U kunt dit tijdens de scheidingsprocedure doen, maar ook voordat de scheidingsprocedure is gestart.

Hoger beroep en cassatie

Als u het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank inzake uw echtscheiding dan kunt u in hoger beroep gaan bij:
het Gerechtshof. Het Hof bekijkt uw zaak opnieuw en geeft daarna een beschikking.
de Hoge Raad der Nederlanden. Bent u het niet eens met de beschikking van het Gerechtshof dan kunt u in sommige gevallen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht goed is toegepast.
Als u in hoger beroep wilt bij het Hof of beroep in cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden, moet u dat binnen drie maanden na de uitspraak doen. De termijn van drie maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven.