Wat is de rol van de mediator?

De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die samen met u zoekt naar een oplossing. Zij spreekt géén oordeel uit over het conflict. Zij begeleidt de gesprekken tussen de beide partijen en kijkt of er overeenstemming te bereiken valt. De mediator is onafhankelijk, beide partijen moeten vertrouwen in haar hebben. Zij heeft de kennis en de kunde om een mediation tot een goed einde te brengen. Zij begeleidt de gesprekken en onderhandelingen en probeert bij een conflict de zaak weer in beweging te krijgen.

Keuze voor mediation

Partijen kunnen op drie manieren voor mediation kiezen:
op voorstel van de rechter tijdens de zitting;
op eigen verzoek;
na een schriftelijke uitnodiging.

De overeenkomst

De gevonden oplossingen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze kan meestal worden opgenomen in een proces verbaal, vonnis of beschikking. De mediator bespreekt met u of dit mogelijk en gewenst is. Bent u het over een aantal zaken eens geworden, maar blijft er een juridisch punt over, dan kunt u hierover de beslissing van de rechter vragen. De gerechtelijke procedure wordt dan inzake dat ene punt voortgezet.