Scheiding in overleg ( 4-gesprek)

 
Dit is een vorm van scheiden waarbij partijen met behulp van een eigen advocaat in onderling overleg tot afspraken proberen te komen hoe de gevolgen van de echtscheiding geregeld moeten worden.
De advocaten zien er op toe dat er sprake is van transparantie en openheid en dat alle essentiële informatie boven tafel komt. Doordat  er rekening wordt gehouden met ieder zijn/haar belangen en behoeften, en nog belangrijker de belangen van de minderjarige kinderen, verloopt de echtscheiding op een respectvolle manier.
Dit is voor partijen ook erg belangrijk om tot een betere verwerking van de emotionele aspecten te komen die met een echtscheiding gepaard gaan.
De advocaten begeleiden en behartigen  dus de belangen van hun eigen cliënt tijdens de echtscheidingsprocedure, dit is een geruststellende gedachte voor de cliënt, zeker als er sprake is van een verschil in kennis, macht en emoties.
Deze vorm wordt binnen onze praktijk steeds meer toegepast, cliënten ervaren het als prettiger om door een eigen advocaat te worden bijgestaan en op deze wijze tot afspraken te komen met de andere partij.
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst /echtscheidingsconvenant die vervolgens aan de Rechtbank wordt overgelegd met het verzoek de inhoud van de overeenkomst in een beschikking  op te nemen.