Hoe verloopt de rechtszaak bij vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie?

Een procedure ter vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Wij stellen het verzoekschrift op en moeten hierin vermelden:

  • bij een verzoek om partneralimentatie: naam, voornamen, geboortedatum en adres van u en uw ex-partner;
  • bij een verzoek om kinderalimentatie voor een minderjarig kind: naam, voornamen, geboortedatum en adres van het minderjarig kind en van de ouders;
  • bij een verzoek om kinderalimentatie voor een meerderjarig kind: naam, voornamen, geboortedatum en adres van het meerderjarig kind en de ouder van wie de financiële bijdrage wordt gevraagd, reden voor vaststelling, wijziging of beëindiging van de alimentatie.

Wij sturen het verzoekschrift naar de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar uw ex-partner woont. De griffier van de rechtbank stuurt een afschrift van het verzoek naar uw ex-partner. Bij de kinderalimentatie geldt de woonplaats van uw kinderen. Het verzoekschrift wordt dan naar de griffie gestuurd van de rechtbank in het arrondissement waar uw kinderen wonen.

Verweer

Als uw ex-partner of ouder het niet eens is met uw verzoek, moet hij binnen korte termijn via een advocaat een verweerschrift indienen. In het verweerschrift moet hij aangeven waarom hij geen alimentatie wil of kan betalen of waarom de alimentatie niet kan worden gewijzigd of beëindigd.

Zitting

Als er een verweerschrift binnen is, worden u en uw ex-partner of ouder opgeroepen voor een zitting. Hierbij is geen publiek aanwezig. U en uw ex-partner mogen uw verhaal vertellen. Is er geen verweerschrift ingediend, dan vindt er geen zitting plaats. De rechter neemt dan alleen op basis van het verzoek een beslissing. Als het om kinderalimentatie gaat voor een minderjarig kind van zestien of zeventien jaar, bepaalt de rechter dat er een verhoor van minderjarigen plaats moet vinden.

Beslissing

Aan het einde van de zitting deelt de rechter mee op welk moment hij de beslissing neemt. Die beslissing van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd en wordt een beschikking genoemd. U krijgt de beschikking via ons toegestuurd.

Hoger beroep en cassatie

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan bij het hof. U stuurt dan via ons, een verzoekschrift naar het hof. Het hof behandelt de zaak helemaal opnieuw en geeft ook weer een beschikking. De procedure die dan wordt gevolgd, is dezelfde als de procedure bij de rechtbank. Bent u het ook niet eens met de beslissing van het hof, dan kunt u via ons beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad behandelt de zaak niet opnieuw. De Hoge Raad kijkt alleen of de rechters het recht juist hebben toegepast. Dat betekent dat er niet wordt nagegaan of de feitelijke omstandigheden, zoals die in de stukken staan, kloppen. Ook wordt u niet opnieuw gehoord. Als u in hoger beroep wilt bij het hof of cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad, moet u dat binnen drie maanden na de dag van de uitspraak van de rechter doen.