Vernietiging oneerlijke verdeling

Het kan zijn dat u een convenant onder druk hebt ondertekend en dat u later pas in  de gaten krijgt dat u voor een groot bedrag benadeeld bent.

Binnen drie jaar nadat u het convenant ondertekend hebt kunt u met behulp van een advocaat via een buitengerechtelijke verklaring een beroep doen op een vernietiging van de verdeling.

U kunt een beroep doen op dwaling (artikel 3:196 BW) indien u voor meer dan 25% benadeeld bent.

Of  u doet een beroep op:

  • Bedrog (artikel 3:44 BW);
  • misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 BW);
  • het ontbreken van de wil (artikel 3:33 BW)
  • onrechtmatige daad(artikel 6:162 BW)

De rechter kan de vernietiging van de verdeling uitspreken maar de rechter kan ook de verdeling wijzigen in plaats van de vernietiging uit te spreken.

Niet verdeelde goederen

Indien goederen nog niet verdeeld zijn dan kan men alsnog verdeling vorderen.

Verzwijging van goederen

En deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verboren houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten.

Vernietiging huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk

Ook is het mogelijk een beroep een vernietiging van huwelijksvoorwaarden te doen die tijdens huwelijk zijn opgemaakt indien men binnen drie jaar na het openmaken van de huwelijksvoorwaarden er achter komt dan men op aanzienlijke wijze is benadeeld.

Er kan overigens niet worden volstaan met de algemene stelling dat er sprake is van benadeling, de benadeling dient met concrete bewijsstukken te worden onderbouwd om de dwalingsregeling van artikel 3:196 BW te laten slagen!