Volwassen strafrecht

Het volwassen strafrecht is van toepassing op volwassenen vanaf achttien jaar. Tot achttien jaar is het Jeugd strafrecht van toepassing. De leeftijd van de dader op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend.

Jeugdstrafrecht voor volwassen van achttien tot
21 jaar

De rechter kan voor jeugdigen van achttien tot 21 jaar bepalen dat het jeugdstrafrecht wordt toegepast:

  • als de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding geeft;
  • als de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is begaan aanleiding geven.

Strafbare feiten

In het strafrecht zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven.

Overtredingen

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Deze zaken behandelt de kantonrechter.

Misdrijven

Misdrijven zijn ernstiger strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord. Deze zaken worden door de rechters van de strafsector van de rechtbank behandeld.

Wettelijke bepalingen

Een overzicht van overtredingen en misdrijven en hun straffen vindt u in het Wetboek van Strafrecht. De overtredingen staan omschreven in artikel 424 t/m 479, de misdrijven in artikel 92 t/m 423.