Waar en hoe kunt u aangifte van een geboorte van een kind doen?

U doet aangifte van een geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. Dit moet gebeuren binnen drie werkdagen na de bevalling. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, kan de aangifte ook een dag later plaatsvinden, dus op de eerstvolgende werkdag. Alleen als door een opeenvolging van weekeind- en feestdagen de termijn beperkt zou worden tot één dag, kan de aangifte ook de daarop volgende werkdag plaatsvinden, bijvoorbeeld:
het kind is geboren op dinsdag: de aangifte moet uiterlijk op vrijdag (de derde werkdag) gedaan te worden.
het kind is geboren op woensdag: de aangifte moet uiterlijk op maandag, de werkdag na de zaterdag (einde termijn) gedaan te worden.
het kind is geboren op donderdag: de aangifte moet uiterlijk op maandag, de werkdag na de zondag (einde termijn) gedaan te worden.
het kind is geboren op donderdag voor het paasweekend: de aangifte moet uiterlijk op dinsdag na eerste en tweede paasdag gedaan te worden.

Te laat aangifte van geboorte

Doet u te laat aangifte van geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U loopt het risico op een boete van 335 euro.

Vader verplicht tot aangifte

De vader is verplicht tot aangifte van een geboorte. De moeder mag aangifte doen als er geen vader is of die niet in staat is om aangifte te doen. Als vader en moeder geen aangifte doen, moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit hoeft geen familie te zijn. Ook leeftijd en geslacht maken niet uit. Als ook deze persoon niet beschikbaar is, zijn de volgende personen verplicht tot aangifte, in deze volgorde:
1.De persoon in wiens woning de geboorte heeft plaatsgevonden.
2.Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
3.De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente.

Benodigde documenten:

  • geldig identiteitsbewijs aangever;
  • geldig identiteitsbewijs moeder;
  • geboortebewijs;
  • eventueel trouwboekje;
  • eventueel akte van erkenning;
  • eventueel akte van naamskeuze.

Geboorteakte

U kunt een afschrift van uw geboorteakte alleen aanvragen in de gemeente waar u geboren bent.

Geboortebewijs

Het geboortebewijs wordt afgegeven door een arts of verloskundige die bij de geboorte aanwezig was. Was geen van beiden aanwezig dan dient de ter plekke zijnde hulpverlener een verklaring op te maken dat het kind is geboren uit de betreffende moeder.

Kosten

Aan de aangifte van geboorte zijn geen kosten verbonden.

Kind niet meenemen

U hoeft uw kind niet mee te nemen als u aangifte doet van zijn geboorte.

Kind geboren in het buitenland

Aangifte van geboorte in Nederland kan alleen worden gedaan als uw kind in Nederland geboren is. Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte van geboorte te doen bij de lokale autoriteiten. U kunt de buitenlandse geboorteakte van uw Nederlandse kind vervolgens in Nederland laten inschrijven bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Deze inschrijving is niet verplicht, maar als u de akte wel laat inschrijven, kunt u altijd afschriften of uittreksels opvragen. Een voordeel is dat inschrijving u later veel tijd en geld kan besparen. De inschrijving is gratis (met uitzondering van bijvoorbeeld portokosten en afschriften/uittreksels). De originele documenten worden na inschrijving retour gezonden.

Aangifte bij ambassade

In sommige landen is het mogelijk aangifte van geboorte van een Nederlands kind te doen bij de Nederlandse ambassade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.