Waar erkent u een kind dat in het buitenland geboren is?

U kunt een kind dat in het buitenland geboren is, in Nederland erkennen. U kunt naar een Nederlandse gemeente of naar een notaris gaan.

Inschrijving buitenlandse akte

Als u een akte van erkenning uit het buitenland heeft, kunt u die bij terugkeer in Nederland laten inschrijven. Deze inschrijving is niet verplicht, maar als u de akte wel laat inschrijven, kunt u altijd afschriften en uittreksels opvragen.

Erkenning in het buitenland door niet-Nederlandse man

Als u geen Nederlander bent en in het buitenland woont als uw kind in Nederland wordt geboren, kunt u bij de lokale autoriteiten informeren of zij een akte van erkenning kunnen opmaken. Als de Nederlandse moeder niet zelf aanwezig kan zijn bij het opmaken van de akte van erkenning, is een bewijs van instemming van de moeder nodig. Dit bewijs van instemming is noodzakelijk om de buitenlandse erkenning in Nederland geldig te verklaren en te laten opnemen in de registers van de burgerlijke stand. Zo’n bewijs van instemming kan de moeder laten opmaken bij een notaris in Nederland. Een verzoek tot het opmaken van een akte van erkenning kan ook bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland ingediend worden.