Wanneer eindigt het gezag over een kind?

Gezag eindigt automatisch als uw kind achttien jaar wordt of voor die tijd trouwt. Ook kunt u het gezag kwijtraken als u uw kind slecht behandelt of niet in staat bent om uw kind op te voeden en te verzorgen.

Ontheffing, ontzetting en ondertoezichtstelling

Om de ontwikkeling van uw kind veilig te stellen, kan de rechter een maatregel van kinderbescherming opleggen. De meest voorkomende is ondertoezichtstelling. Ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag zijn zwaardere maatregelen. Meer informatie zie Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Einde gezamenlijk gezag

Gezamenlijk gezag van een ouder en niet-ouder eindigt op eigen verzoek. U moet hiervoor beiden of afzonderlijk een verzoek laten indienen bij de rechtbank. Zowel de ouder als de partner kan de rechter laten verzoeken het gezag te geven. Ook kan de ouder zonder gezag dit laten verzoeken.  De ouders kunnen ook samen een verzoek om ouderlijk gezag laten indienen. Voor de rechter is het belang van het kind het uitgangspunt. Als de rechter het gezag toekent aan de partner is deze vanaf dat moment de voogd. Op verzoek van één of beide ouders kan de rechter later altijd het gezag weer wijzigen.