Wanneer en waar kunt u een kind erkennen?

U kunt een kind erkennen bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte en op een later moment.

Erkenning van de ongeboren vrucht

De erkenning kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Dit moet u doen in de gemeente waar u als ouders staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Staat u als ouders in verschillende gemeenten ingeschreven, dan kunt u kiezen bij welke gemeente de erkenning plaatsvindt. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming geven.

Erkenning na de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte

De erkenning kan plaatsvinden na de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming geven.

Erkenning op een later moment

De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Een erkenning is niet gebonden aan de woonplaats van de erkenner of het te erkennen kind. Elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland is daartoe bevoegd. Is het kind twaalf jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de twaalf en zestien jaar, dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven.

Erkenning en huwelijk

Erkenning is binnen een huwelijk automatisch geregeld. Het is niet nodig en zelfs onmogelijk om uw kind te erkennen bij de gemeente. Als de moeder nog getrouwd is met een andere man die niet de vader is, is het dus niet mogelijk een akte tot erkenning van uw ongeboren kind op te stellen. Als blijkt dat de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is, kan de automatische erkenning alleen worden gewijzigd door ontkenning van het vaderschap.

Kosten erkenning

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. De procedure is gratis.

Erkenning bij notariële akte

Erkenning kan ook plaatsvinden bij de notaris met een notariële akte.

Erkenning bij zwangerschap meerling

Als u erkenning heeft aangevraagd van de ongeboren vrucht terwijl u zwanger bent van een meerling, dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan u op dat moment zwanger bent.