Wanneer is de echtscheiding definitief?

De echtscheiding is definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand va de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Voor de inschrijving moet u een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit regelen wij voor u. Het verzoek moet worden ingediend binnen zes maanden nadat de beschikking definitief is geworden.

Huwelijksakte met latere vermelding echtscheiding

Op de huwelijksakte wordt melding gemaakt van uw echtscheiding. U kunt van de huwelijksakte met latere vermelding van de echtscheiding een afschrift opvragen bij de gemeente.

Echtscheidingsakte

Het kan gebeuren dat u gevraagd wordt om een scheidingsakte te tonen, bijvoorbeeld bij een procedure voor naamswijziging. Deze akte kunt u opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw huwelijk is gesloten.