Wanneer kunt u door verjaring niet meer worden vervolgd voor een strafbaar feit?

U kunt als verdachte in een strafzaak door verjaring niet meer worden vervolgd voor een strafbaar feit bij:

  • overtredingen: na twee jaar
  • misdrijven waarvoor een geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van drie jaar of minder kan worden opgelegd: na zes jaar
  • misdrijven waarvoor een tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaar kan worden opgelegd: na twaalf jaar
  • misdrijven waarvoor een gevangenisstraf van meer dan tien jaar kan worden opgelegd: na twintig jaar

Misdrijven waarvoor levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd

Misdrijven waarop een levenslange gevangenisstraf staat, kunnen niet verjaren. Het gaat dan om ernstige zaken zoals moord. De regeling geldt voor nieuwe misdrijven en voor zaken waarvan op 1 januari 2006 de verjaringstermijn nog niet was verlopen.

Aanvang verjaring

De termijn van verjaring begint op de dag nadat het strafbare feit is gepleegd. In een aantal gevallen geldt een andere dag.

Wettelijke bepalingen

Een overzicht van overtredingen en misdrijven en hun straffen vindt u in het Wetboek van Strafrecht. De overtredingen staan omschreven in artikel 424 t/m 479, de misdrijven in artikel 92 t/m 423.