Wanneer kunt u een echtscheiding aanvragen?

U kunt in Nederland een echtscheiding aanvragen als uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Dit is de enige reden die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen uw huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.

Moment van aanvragen

U kunt op elk moment na de huwelijkssluiting om een echtscheiding vragen.

Aanvraag met Nederlandse nationaliteit

U kunt als Nederlander in de volgende gevallen een echtscheiding aanvragen:

  • u en uw partner hebben allebei de Nederlandse nationaliteit;
  • u bent Nederlander, verzoekt de echtscheiding en heeft tenminste een half jaar in Nederland uw gewone verblijfplaats.

Aanvraag met andere nationaliteit

U kunt ongeacht de nationaliteit echtscheiding aanvragen in de volgende gevallen:
u en uw partner verzoeken samen de echtscheiding en één van u beiden heeft de gewone verblijfplaats in Nederland;
uw partner verzoekt de echtscheiding en u heeft in Nederland uw gewone verblijfplaats;
u verzoekt de echtscheiding en u heeft tenminste één jaar in Nederland uw gewone verblijfplaats;
u en uw partner hebben de gewone verblijfplaats in Nederland;
de laatste gewone verblijfplaats van u en uw partner bevindt zich in Nederland en één van u beiden verblijft daar nog.

In het buitenland getrouwd en huwelijk in Nederland ingeschreven

Als u in het buitenland getrouwd bent en het huwelijk is in Nederland ingeschreven bij de burgerlijke stand van uw woonplaats, dan geldt uw huwelijk als Nederlands huwelijk. Uw huwelijk kan dan door middel van een Nederlandse echtscheiding worden ontbonden. Voor wat betreft de gevolgen van deze Nederlandse scheiding voor het land waar u in het huwelijk getreden bent, kunt u terecht bij de ambassade van het desbetreffende land.

Echtscheiding in het buitenland

Of een in Nederland gesloten huwelijk in een ander land kan worden ontbonden, hangt af van de regels van het betrokken land.