Wanneer kunt u het ouderschap gerechtelijk laten vaststellen?

Met ingang van 1 april 2014 wordt er gesproken over de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Door de invoering van de Wet lesbisch ouderschap heeft de wetgever voor een sekseneutrale formulering gekozen U kunt het ouderschap door de rechter laten vaststellen. De gerechtelijke vaststelling is de laatste mogelijkheid hiertoe. Deze mogelijkheid kan een oplossing zijn als:

  • de man die het kind heeft verwekt, weigert het kind te erkennen terwijl de moeder en/of het kind dit willen (bijvoorbeeld voor het vaststellen van de onderhoudsverplichting van de man, juridische vaderschap is echter niet vereist voor de vaststelling van alimentatie);
  • de moeder toestemming tot erkenning heeft geweigerd en het kind later toch de officiële familieband met zijn of haar verwekker wil vastleggen;
  • de man die het kind heeft verwekt overlijdt voordat erkenning heeft plaatsgevonden;
  • het kind van de Nederlandse man en de niet-Nederlandse moeder niet voor de geboorte is erkend en daardoor niet automatisch de Nederlandse nationaliteit heeft.

Verzoek indienen door moeder en kind

Zowel de moeder als het kind kunnen een verzoek doen bij de rechtbank voor gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. De moeder moet dit in principe binnen vijf jaar na de geboorte van het kind doen. Voor het kind geldt geen termijn.

Op verzoek van de vader

De verwekker van het kind kan geen verzoek doen tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. In gevallen waarin erkenning niet mogelijk is, omdat de toestemming van de moeder geweigerd wordt, kan de verwekker vervangende toestemming aan de rechtbank vragen.

Vaststellen vaderschap

Indien aannemelijk is dat de man de mogelijke verwekker van het kind is, kan het vaderschap door middel van een DNA onderzoek worden aangetoond. Degene die het DNA onderzoek wil laten uitvoeren, bepaalt zelf welke organisatie het onderzoek uitvoert.

Kinderalimentatie

U kunt tegelijk met het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, de rechter verzoeken een bedrag aan kinderalimentatie vast te stellen. Zie Alimentatie.