Wat is bloedverwantschap en wat is aanverwantschap?

Bloedverwantschap is de verhouding tussen twee personen:
van wie de een van de ander afstamt, dit wordt ook wel rechte lijn genoemd. Bijvoorbeeld zoon en vader; of
met een gemeenschappelijke stamouder, dit wordt ook wel zijlijn genoemd. Bijvoorbeeld broer en zus.
Bloedverwantschap ontstaat door geboorte, door afstamming van dezelfde voorvader. Een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie wordt gelijkgesteld met geboorte.

Bloedverwanten

Bloedverwanten zijn vader, moeder, zoon, dochter, broer, zus, oom, tante, neef en nicht.

Aanverwantschap

Aanverwantschap is de verhouding tussen de ene echtgenoot of geregistreerde partner en de bloedverwanten van de andere echtgenoot of geregistreerde partner. Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap. Door echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt aanverwantschap niet opgeheven.

Aanverwanten

Aanverwanten zijn schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, schoonbroer (zwager), schoonzus, aangetrouwde oom, aangetrouwde tante, aangetrouwde neef en aangetrouwde nicht.