Wat is de functie van een gezinsvoogd?

Een gezinsvoogd is een maatschappelijk werker die bij een Bureau Jeugdzorg werkt. De gezinsvoogd praat met de ouders en het kind en stelt een hulpverleningsplan op. In het hulpverleningsplan worden de plannen voor de toekomst en de gemaakte afspraken opgeschreven.

De gezinsvoogd kan ook helpen met praktische zaken, zoals het zoeken van een andere school. De gezinsvoogd kan met de ouders afspreken wat ze moeten doen. Ook het kind zal zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Als de ouders of het kind niet meewerken, kan de gezinsvoogd een brief aan het kind en de ouders geven of sturen waarin hij duidelijk schrijft wat de ouders en het kind moeten doen. Zo een brief heet een aanwijzing.