Wat is een machtiging tot voortgezet verblijf in de Wet BOPZ?

De machtiging tot voortgezet verblijf is een maatregel van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Het voortgezet verblijf in een psychiatrische instelling heeft als doel de behandeling voort te zetten tegen de wil van de betrokkene. Die behandeling blijft gericht op het laten afnemen van het gevaar.

Het verzoek

Het verzoek om de voorlopige machtiging voort te zetten in de vorm van een machtiging tot voortgezet verblijf komt altijd van de officier van justitie. Het ziekenhuis moet dit aan de officier kenbaar maken en er voor zorgen dat de stukken die hij nodig heeft om het verzoek bij de rechter in te dienen, op tijd en volledig zijn. De officier neemt zelf geen initiatief om de procedure te starten. De familie, de wettelijke vertegenwoordiger of de partner van betrokkene kan het ziekenhuis ook vragen de procedure in gang te zetten.

De verlening

De rechter verleent de machtiging tot voortgezet verblijf.

Voorwaarden:

  • de stoornis van de geestvermogens is nog aanwezig;
  • door deze stoornis veroorzaakt de betrokkene nog steeds gevaar;
  • dat gevaar kan niet worden afgewend op een andere manier dan door een gedwongen opname;
  • het verblijf kan niet op vrijwillige basis worden voortgezet.

Duur

De machtiging tot voortgezet verblijf heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar. Wanneer iemand al vijf jaar onafgebroken onvrijwillig is opgenomen, kan de machtiging worden afgegeven voor een periode van twee jaar. Voor machtiging tot voortgezet verblijf in een zwakzinnigen- of verpleeginrichting geldt dat die kan worden verleend voor een periode van maximaal vijf jaar.