Wat is jeugdcriminaliteit?

Jeugdcriminaliteit is een verzamelbegrip voor tal van strafbare gedragingen door jongeren van nul tot 24 jaar. Binnen deze groep staan jongeren van twaalf tot achttien jaar centraal. Het kan gaan om:

  • opgroeigedrag van jongeren, waarbij een enkele keer de normen en waarden worden overschreden;
  • een doorgeschoten uiting van het normale experimenteergedrag van kinderen, pubers en adolescenten;
  • racistisch geweld;
  • het stelselmatig plegen van delicten om er een dure leefstijl op na te kunnen houden;
  • het stelselmatig plegen van delicten om deel te kunnen uitmaken van een groep waarbinnen delinquent gedrag de groepsnorm is.

Jongeren onder de twaalf jaar

Hoewel jongeren onder de twaalf jaar niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, is het systeem er ook voor deze groep. Van hen worden die feiten geregistreerd waarvoor een proces-verbaal zou worden opgemaakt als zij ouder waren geweest dan twaalf jaar.