Wat kunt u doen als de zorg- en contactregeling /omgangsregeling voor de kinderen niet wordt nageleefd?

Als een omgangsregeling (stelselmatig) niet wordt nagekomen dan u het beste met ons contact opnemen. Wij kunnen dan de eventuele mogelijkheden met u bespreken.

Rol Raad voor de Kinderbescherming

In alle rechtszaken die een minderjarig kind aangaan, kan de rechter advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming start in zo een geval een onderzoek en zal een rapport met een advies uitbrengen. Dit rapport ontvangen u en de rechter.

Horen van kinderen

Kinderen vanaf 12 jaar worden door middel van een minderjarigenverhoor door de rechter om hun mening  gevraagd. De ouders krijgen niet te horen wat er bij het gesprek is gezegd om zo de vertrouwelijkheid van het gesprek tussen de rechter en het kind te waarborgen.

De rechter zal hetgeen in het minderjarigenverhoor aan de orde is gekomen ook laten meewegen in zijn beoordeling maar het is niet doorslaggevend.

Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar worden niet gehoord, tenzij het kind in een brief aan de Rechtbank aangeeft graag gehoord te willen worden. Dit wordt ook wel de ‘informele rechtsingang’genoemd.
Voorwaarde is wel dat het kind duidelijk in staat moet zijn om zijn of haar mening duidelijk kenbaar te maken.