Wat zijn de gevolgen van erkenning?

Erkenning heeft juridische gevolgen voor de man en voor het kind.

Man

Door erkenning:
wordt de man – wettelijk gezien – de vader van het kind.
Er ontstaat tussen de vader en het kind een juridische band, ook wel familierechtelijke betrekking genoemd;
wordt de man onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt;
heeft de man recht op omgang, informatie en consultatie bij beëindiging van de relatie tussen de vader en de moeder.

Kind

Door erkenning heeft het kind:

  • wettelijk erfrecht
  • Kinderen zijn de wettelijke erfgenamen van hun ouders. De ouder kan ook wettelijk erfgenaam van het kind zijn, bijvoorbeeld in het geval dat het kind zelf geen nakomelingen of echtgenoot achterlaat.
  • achternaam moeder of vader
  • De keuze van de achternaam vindt plaats bij de erkenning.
  • mogelijk de nationaliteit van de vader

Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan de vader de nationaliteit heeft.

Geen automatisch recht Nederlanderschap

Bij erkenning heeft het kind niet automatisch recht op het Nederlanderschap.

Nationaliteit bij Nederlandse man en Nederlandse vrouw

In het geval van twee ongehuwde Nederlandse ouders, heeft het kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit, omdat de moeder van het kind de Nederlandse nationaliteit heeft.

Nationaliteit bij Nederlandse man en niet-Nederlandse vrouw

In het geval van een ongehuwde Nederlandse man en een vrouw die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als het kind vóór de geboorte als ongeboren vrucht is erkend. Is het kind ná de geboorte erkend, dan kan het de Nederlandse nationaliteit door optie verkrijgen, als de man kan aantonen dat hij het kind gedurende drie jaar na de erkenning heeft verzorgd en opgevoed. Het kind krijgt in eerste instantie de nationaliteit van de moeder. Het kind is een vreemdeling en er moet voor het kind een verblijfsvergunning worden aangevraagd. U kunt ervoor kiezen het vaderschap na de geboorte van het kind gerechtelijk te laten vaststellen in plaats van erkenning na drie jaar. Door de vaststelling van het vaderschap komt het kind vanaf de geboorte in familierechtelijke betrekking met de vader te staan. Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit op het moment dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is.

Nationaliteit bij twee niet-Nederlandse ouders

Als het gaat om twee niet-Nederlandse ouders, dan krijgt het kind de nationaliteit van de ouders. Hebben de ouders verschillende nationaliteiten, dan hangt het van de wetgeving van die landen af of het kind de nationaliteit van de vader of die van de moeder krijgt.

Geen ouderlijk gezag door erkenning

Door erkenning ontstaat voor de ongehuwde vader niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Om het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind te krijgen, kunt u na de geboorte samen met de moeder door ons een verzoek laten indienen bij de rechtbank.