Wat zijn de voorwaarden voor het erkennen van een kind?

Voor erkenning gelden de volgende voorwaarden:

  • de man die het kind erkent, moet zestien jaar of ouder zijn;
  • de moeder of het kind moet vooraf schriftelijk toestemming geven;
  • erkenning is niet mogelijk door een man die, door bloedverwantschap, niet met de moeder mag trouwen;
  • er mogen niet al twee ouders zijn;

Een kind kan niet worden erkend als het kind in familierechtelijke betrekking staat tot twee ouders. Wanneer het kind bijvoorbeeld is geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder, kan het kind niet meer worden erkend door de verwekker. Staat de man die het kind wil erkennen onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig.

Verklaring ongehuwd zijn

Om uit te sluiten dat een kind al door een andere man is erkend, raadpleegt de ambtenaar van de burgerlijke stand de registers van de burgerlijke stand in Nederland. Hij kijkt of de vader of moeder al getrouwd is met iemand anders dan de erkenner. Deze gegevens zijn niet te raadplegen als de vader of moeder in het buitenland woont.  Dan vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand altijd om een buitenlandse verklaring van ongehuwd zijn.

Toestemming

De schriftelijke toestemming van de moeder is nodig als het kind jonger is dan zestien jaar. De schriftelijke toestemming van het kind is nodig als het twaalf jaar of ouder is. De schriftelijke toestemming van zowel de moeder als het kind is nodig als het kind tussen de twaalf en zestien jaar oud is. Als de moeder geen toestemming wil of kan geven, kan de rechter vervangende toestemming geven op verzoek van de man die het kind heeft verwekt. Ook als het kind toestemming weigert, kan de rechter vervangende toestemming geven. De rechter kijkt bij het nemen van de beslissing naar de belangen van alle betrokkenen.

Erkenning door gehuwde man

U kunt als gehuwde man een kind erkennen van een andere vrouw, dan waarmee u getrouwd bent. Dit kan als:
de band tussen u en de moeder vergelijkbaar is met een huwelijk of
de band tussen u en het kind hecht en persoonlijk is
De rechter bepaalt of aan de voorwaarden is voldaan. Voor het indienen van zo’n verzoek heeft u ons nodig omdat wij gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht.

Erkenning door buitenlandse man

Of een niet-Nederlandse man een kind kan erkennen, wordt bepaald door het nationale recht van de erkenner. Het nationale recht van de moeder en het kind bepaalt of vooraf schriftelijk toestemming moet worden gegeven.