Welke bijzondere situaties omtrent vaderschap kunnen zich voordoen?

Op het moment dat het kind binnen een huwelijk geboren wordt, wordt de man van de moeder beschouwd als de vader. Maar er kunnen zich met betrekking tot het vaderschap bijzondere situaties voordoen.

306 dagen regeling

Als de man overlijdt en de vrouw krijgt binnen 306 dagen na het overlijden een kind, dan gaat de wet ervan uit dat de overleden man de vader is. De moeder heeft de mogelijkheid om binnen een jaar na de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af te leggen dat haar overleden echtgenoot niet de vader is van het kind.

Moeder hertrouwd

Is de moeder op het tijdstip van de geboorte hertrouwd en legt zij bovengenoemde verklaring af, dan is de huidige echtgenoot volgens de wet de vader van het kind.

Moeder geregistreerd partnerschap

Wanneer de moeder een geregistreerd partnerschap is aangegaan, dan krijgt de nieuwe partner alleen van rechtswege gezag als de vrouw een verklaring heeft afgelegd dat haar overleden echtgenoot niet de vader is van het kind. Wil de man ook de wettelijke vader zijn van het kind, dan moet hij het erkennen.

Scheiding

Als een kind tijdens het huwelijk is verwekt, maar na de echtscheiding wordt geboren, dan gaat de wet ervan uit dat de ex-echtgenoot niet de vader is. De ex-echtgenoot kan het kind wel erkennen.

Ontkenning vaderschap

Ontkenning van het vaderschap dat binnen het huwelijk is ontstaan kan alleen als blijkt dat de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is. Zowel de moeder, de vader als het kind kunnen om deze reden het vaderschap ontkennen. Er moet dan wel aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan.