Welke vormen van scheiden zijn er?

Er zijn drie vormen van scheiden na een huwelijk:

  • echtscheiding;
  • scheiding van tafel en bed;
  • ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed (als u van tafel en bed bent gescheiden en helemaal uit elkaar wilt).


Verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de verschillende vormen van scheiden na een huwelijk zijn:
bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die u en uw partner hebben, worden verbroken.
bij een scheiding van tafel en bed blijft u volgens de wet getrouwd. Door deze scheiding gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als samenwonen onmogelijk is geworden en u om levensbeschouwelijke of financiële redenen geen echtscheiding wilt;
bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk definitief beëindigd en kunnen uw ex-partner en u opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.